Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží přes e-shop www.prochalupare.cz provozovaný společností Pro chalupáře s.r.o., IČ: 28830041 se sídlem v Daňkovicích č.p. 27, Sněžné na Mor. 59203 (dále jako „prodávající“)

 1. 1. Záruka za jakost

1.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc/zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc/zboží převzal:

1.1.1.  má věc/zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě informací prodávajícího a/nebo výrobce uvedené u zboží;

1.1.2.  se věc/zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3.  je věc/zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4.  vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2.    Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží/věci, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 1. 2. Způsob uplatnění reklamace

2.1.   Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2.   Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to osobně na adrese: Havlíčkovo nám. 153/2, Žďár nad Sázavou 59101 nebo zasláním na tutéž adresu včetně vyplněného reklamačního protokolu.

2.3.   Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

 1. 3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1.   Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu, na záručním listě nebo potvrzení od dopravce či jiném takovém dokumentu.

3.2.   Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců. (lhůta 24 měsíců, po kterou je spotřebitel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u spotřebního zboží)

3.3.   Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.4.   Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.5.   V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 1. 4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1.   Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1.     je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2.     je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3.     vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4.     jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5.     mechanické poškození zboží;

4.1.6.     vada vzniklá neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7.     provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8.     používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je prodejcem nebo výrobcem určeno+

4.1.9.     poškození v důsledku vyšší moci.

 1. 5. Závěrečná ustanovení

5.1.   Ve vztahu ke splnění povinnosti dle §14 zákona č. 634/1992 Sb. prodávající informuje kupujícího o možnosti využít pro případné mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz), jež je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise.

 1. 6. Účinnost – tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9. 2018

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ VZOR ZDE

  Přijímáme on-line platby

        

  Podívejte také

  Tradiční chalupy s.r.o.
  Nábřežní 270/4
  591 01 Žďár nad Sázavou

  www.tradicnichalupy.cz

  Novostavby a rekonstrukce chalup českého venkova

  https://tradicnichalupy.cz/

   

  Podívejte také

  Chalupa Památka
  Daňkovice 47
  592 03 Sněžné 

  www.chalupapamatka.cz

  Ubytování v chalupě na Vysočině

  Kde nás najdete

  Pro chalupáře - kamenný obchod
  Nábřežní 270/4
  591 01 Žďár nad Sázavou

  Kontakty
  Po–Pá 7:30–16:00
  Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz